ព័ត៌មានជាតិ

តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៩១១នាក់ ខណៈជាសះស្បើយ១០០២នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន៩១១នាក់ថែមទៀត ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន១០០២នាក់ បានជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ និងស្លាប់ថ្មីចំនួន២៣នាក់ទៀត។

cbn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *