ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីវេងសាខុនប​ង្ហាញរូបថ​តអនុស្សាវរីយ៍និស្សិត​រួមថ្នាក់នៅ​ឆ្នាំ១៩៨៧

រូបថតអនុស្សាវរីយ៍និស្សិតរួមថ្នាក់និងរួមជំនាន់រួមជាមួយសាស្រ្តាចារ្យរុស្សីនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់មិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀតនិងថ្ងៃទទួលសញ្ញាប័ត្រ នៅឆ្នាំ១៩៨៧។

cbn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *